Viết đánh giá

Huy Lee Photography

15 Thịnh Quang

5

(tổng 3 đánh giá)

3 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá của bạn

Tiêu đề đánh giá

Nội dung đánh giá

Huy Lee Photography

15 Thịnh Quang
Xem bản đồ
94%
Đánh giá tốt
3 đánh giá

Wedding Photography

Đóng lại

Đánh giá Huy Lee Photography

3 đánh giá
Công Quỳnh Anh
Công Quỳnh Anh
24/10/2018 - 14:02:01

Từng bức ảnh cứ đẹp mê hồnnn

Ivy Khanh Tran
Ivy Khanh Tran
16/06/2018 - 21:54:14

Very professional team I have to say. Especially the photos came out so unique. If you’re looking for a one of a kind pre-wedding photo album, look no further to anywhere else. Huy Lee is a great leader, he will accommodate his clients at every little steps from bookings, transportation, what to wear and what to bring, etc. When choosing a studio or a photographer I always make sure I choose someone that loves what they’re doing. �

Mai Như Lê
Mai Như Lê
17/05/2018 - 11:00:54

Anh chụp hình rất đẹp và chuyên nghiệp, nhìn hình rất có hồn nên mmg cứ yên tâm vào tay nghề của thợ này nhé.