Viết đánh giá

Huong jean

38 Trung Liệt , Quận Đống Đa, Hà Nội

5

(tổng 1 đánh giá)

1 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá của bạn

Tiêu đề đánh giá

Nội dung đánh giá

Huong jean

Dịch vụ khác

( 5 / 5 ) 1 đánh giá

Giá trung bình:

700.000đ

38 Trung Liệt , Quận Đống Đa, Hà Nội

01256381991

Xem facebook


Phan Quỳnh Thương

02/05/2017 - 14:38:55

Đồ đẹp, cô chủ vui tính!

Thảo luận

Bản đồ

5

(tổng 1 đánh giá)

1 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá